Nord-Norge vil stå sammen

Representanter for nordnorske kommuner avviser at de rivaliserer om petroleums— aktiviteten. De vil heller trekke samme vei.