• Tone Assersen sorterer bladet Bondevennen etter postnummer. Nærmest står Paul Henrik Eide – en av veteranene i bedriften. Kristian Jacobsen

Jobben ga dem et bedre liv

Tone Assersen og Ove Gausel kan ikke tenke seg et annet arbeidssted. De setter også pris på de årlige studiereisene.