• Langt flere enn forventet tar ut pensjon før fylte 67 år. Det gjør at pensjonsreformen er blitt dyrere enn forventet. FOTO: Colourbox

Mindre penger til vei og skole

Langt flere enn ventet tar ut pensjon før de fyller 67 år. Dermed er pensjonsreformen blitt dyrere enn forventet.