• Langt flere enn forventet tar ut pensjon før fylte 67 år. Det gjør at pensjonsreformen er blitt dyrere enn forventet. Colourbox

Mindre penger til vei og skole

Langt flere enn ventet tar ut pensjon før de fyller 67 år. Dermed er pensjonsreformen blitt dyrere enn forventet.