Disse jobbene er på vei ut

Det vil bli mer behov for arbeidskraft fremover, men mange yrkesgrupper vil oppleve nedbemanning.