Partner tar 100 millioner i Lundes private eiendommer

Austevoll-investoren Kjell Haugland (53) har forsøkt å sikre seg mot tap i Johannes Lundes imperium. Rett før konkursen i båtimperiet sikret han seg pant på 100 millioner kroner i Lundes privateiendommer.