• Nå kan det snart bli folksomt på boligvisninger igjen. (Illustrasjonsfoto)

Lettere og billigere å få lån

Det er få tegn som tyder på at husholdningene vegrer seg for å ta opp nye lån.