Vil teste ut egenmelding uten grenser

Regjeringens utvalg som skal foreslå tiltak for å redusere sykefraværet, vil gi arbeidstakere rett til ubegrenset antall dager egenmelding ved sykdom.