• Pål Christensen

Hvor mye kan man tjene?

Jeg har et generelt spørsmål angående arbeid og tidsbegrenset uførhet. Hvis man er 100 prosent ufør, men prøver å jobbe noe. Hvor mye kan man tjene?