• Thomas Førde

Rogaland mister toppvervene blant rederne

Begge de øverste vervene i Norges Rederiforbund bekles i dag av rogalendinger. Men både president Trygve Seglem og visepresident Kjell E. Jacobsen går nå av.