• MÅLER HJERTERYTMEN: Dette blåskjellet får helsetilstanden sin møysommelig sjekket av sensorer. Biota Guard

Måler hjerterytmen til blåskjell