1 av 3 ansatte mister trolig jobben

Posten skal spare millionbeløp og må kvitte seg med inntil 450 årsverk.