Tapssluk blir melke-Q

Q-anlegget Jæren Gards— meieri tapper nå hver tiende liter konsummelk i Norge. Fra 1. juli vil rammevilkårene for private meieriaktører endret slik at driften trolig også blir lønnsom.