Småkraftverk kan redde flere bygder

Småkraftverk kan bli gullgruver for utkantene. Bare i Lund er det så langt mellom 25 og 30 planer om mindre vannkraftverk.