4 av 10 bedrifter har tjenestepensjon til våren

Først i april går Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) ut med pensjonstilbud til medlemsbedriftene. Da har nær fire av ti bedrifter allerede etablert tjenestepensjon for sine ansatte.