• Kristian Jacobsen

Flere tar tak for miljøet

Økt klimafokus gir vind i seilene for norske miljøorganisasjoner. Samtidig engasjerer folk seg i større grad mer direkte, utenfor organisasjonsliv og politikk.