• Thomas Førde

Terra-ordførere fornøyde med å få penger