• Biskop Ernst Baasland mener han ble slått konkurs ved en feiltakelse. Det er ikke Gulating lagmannsrett enig i.

Lagmannsretten mener Baasland visste hva han gjorde

Stavanger-biskop Ernst Baaslands anke over konkurskjennelsen er forkastet av Gulating lagmannsrett. Det betyr at biskopen er personlig konkurs.