• Hans E. H. Jacobsen

Garantiramme sprengt for skip

I fjor ble det bestilt skip for 44 milliarder kroner ved norske skipsverft.