Mindre torsk i Nordsjøen

Mens havforskerne ga myndighetene råd om en rekordhøy torskekvote i Barentshavet, går utviklingen i motsatt retning i Nordsjøen.