• Én av sju boliger i hovedstaden er utleid av personer som eier flere boliger. John Sandøy, Scanpix

Privatpersoner tjener godt på boligutleie

Lav skatt og høye utleiepriser gjør det gunstig å eie en ekstra bolig som kan leies ut.