• _smm7057+copy.jpg

Mobilbruken kostet flesk

Afrika-turisten ble varslet av Telenor flere ganger, men ga seg ikke før regningen var på 137.000 kroner. Likevel klaget han da han kom hjem.