• Har du ruinert deg ved å kjøpe Justin Bieber-billetter på svartebørsen? Loven sier at du kan kreve tilbake den delen av kjøpssummen som overstiger ordinær billettpris. Men du trenger ikke ha for store forhåpninger. Lai Seng Sin, Associated Press / Scanpix

- Svartebørsforbudet er bare morsomt

Svartebørsloven innebærer at Justin Bieber-fans som har kjøpt konsertbilletter til blodpris, kan kreve tilbake den delen av beløpet som overstiger vanlig billettpris. Men loven blir ikke håndhevet, og det finnes ingen straff for folk som bryter den.