Ingen streik i Oslo - foreløpig

Først etter klokken 9 vil det bli klart om de ansatte i Oslo kommune går ut i streik. Inntil ny beskjed gis, går skoledagen som normalt alle steder.