• Bildet viser arbeidet med ny vei sett fra Eivindsholtjørnet mot Håland, en veitrasé med fylling på 14 meters høyde over et myrområde. Bildet er tatt av kommunens byggeleder. Einar Rosvoll, Norconsult

Krangler om millionregning

Time kommune og entreprenøren Risa krangler om sluttoppgjøret for bygging av ny fylkesvei like sør for Bryne sentrum. Risa krever 10 til 15 millioner kroner ekstra, mens kommunen mener de allerede har betalt flere millioner for mye.