• Under todagerssamlingen i Stavanger fikk kjemikollegene diskutere av hjertens lyst. Her en engasjert Håkon Breitnes. , Jan Inge Haga

Fem «katter» til Kongsgård

Røyk og svovellukt ligger rundt kjemilektor Gaute Slaattebræk ved Stavanger katedralskole. Lektorer fra landets katedralskoler lener seg fram.