Null utslipp fra Kårstø

Gasskraftverket på Kårstø ble åpnet med full CO2-håndtering. Men hvor var Åslaug Haga?