• Det er innenfor bransjene butikk- og salgsarbeid, meglere og konsulenter og helserelaterte yrker det er størst økning i antallet utlyste stillinger.

Laveste ledighet siden 1978