• Hans E.H. Jacobsen

Nå kan du bygge litt billigere

Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Mindre bygging gir økt konkurranse og lavere anbud.