Jakter nye kvinnesuksesser

Innovasjon Norge søker kvinner med gode forretningsideer. 10 millioner kroner er øremerket de beste prosjektene.