En av to næringslivsledere påvirker politikere

Halvparten av norske toppledere i næringslivet har forsøkt å påvirke styringsverket, viser helt fersk forskning.