Orkla-tillitsvalgte ber Giske stoppe fusjonsplaner