103.900 kroner i lønnsforskjell

Større lønnsforskjeller er nødvendig for å oppnå lik lønn mellom kvinner og menn på lengre sikt, mener professor Geir Høgsnes. I dag tjener kvinner i helseforetakene bare 75,7 prosent av mennene.