- Se opp for nettverkene

— Kameraderi og venne- tjenester i lukkede rom er like viktig å bli kvitt som tradisjonell korrupsjon, mener professor og tidligere statsråd Victor D. Norman.