Monio lot utbygger ta 12 nye lån for å gjøre opp gamle

Monio rapporterer om stadig flere utlån på plattformen. Det de ikke forteller er at store deler av veksten er gammel gjeld som skyves inn i fremtiden. – Misvisende og forvirrende, mener NHH-forsker.

På Ragbakken i Stavanger har Phønix Eiendom sluttført et nytt leilighetskompleks. Det skulle bli en dyr affære for selskapet, som måtte refinansiere Monio-lånene hele 12 ganger. I dag er lånene tilbakebetalt.
Publisert: Publisert:

Over en Coop Extra-butikk, mellom et boligfelt og Fylkesvei 441 i Stavanger, ligger et splitter nytt leilighetskompleks.

Penger til prosjektet har utbyggeren Phønix Eiendom lånt fra småsparere gjennom folkefinansieringsplattformen Monio, som er eid av Sparebank 1 SR-Bank.

Men veien til mål ble ruglete. E24s opptelling viser 12 refinansieringer, altså lån som er tatt for å gjøre opp gamle lån, på prosjektet siden starten i 2019. Fire av disse var for lån som tidligere allerede var refinansiert.

– Det er slik Monio ønsker at man gjør det, sier Rolf Sverre Thorstensen, daglig leder i Phønix Eiendom, til E24.

– Jeg sa til dem i 2021 at jeg ikke greier å tilbakebetale lånet i tide, da ble de ganske desperate kan du si. Med refinansiering unngår de vel å ta tapet antar jeg.

Monio er forelagt all kritikken i denne saken, men har valgt ikke å kommentere alle uttalelsene fra Thorstensen.

Monio gjør det mulig for vanlige folk å sette sparepengene i lån til selskaper. Dette omtales som folkefinansieringfolkefinansieringFolkefinansiering går ut på at privatpersoner kan låne ut, gi bort eller investere penger til prosjekter eller selskaper.. Selskapet rapporterer om sterk vekst i antall utlån.

Nå kan E24 dokumentere at bak Monios egen rapportering ligger en stor andel gammel gjeld som er blitt rapportert som nye lån, selv om det er snakk om refinansiering av gamle prosjekter.

– Misvisende

Totalt formidlet Monio ifølge egne nettsider 325 millioner kroner i lån i 2022. E24 har gjennomgått alle lånene og regnet ut at 36 prosent av dette var refinansiering av gammel gjeld - lån som har gått til å dekke gamle lån på plattformen.

Slik ser andelen refinansieringer blant Monios lån ut, år for år:

Fundingpartner er Monios største konkurrent på folkefinansierte lån i Norge. Selskapet har også meldt om kraftig vekst i antall utlån de siste årene.

Hos Fundingpartner har 16 prosent av lånebeløpet helt eller delvis gått til refinansiering av gamle lån i samme periode.

Schibsted, som eier E24, er inne på eiersiden i Fundingpartner med en andel på 10 prosent.

Slik ser andelen refinansieringer blant Fundingpartners lån ut, år for år:

Tallene får NHH-forsker Carsten Bienz til å reagere.

– Rent teknisk er en refinansiering å regne som et nytt lån, men det er misvisende og forvirrende av Monio å rapportere dette som vekst i utlån, sier Bienz.

Det eneste man har gjort er å utsette tilbakebetalingen av lånet og skyve eventuelle problemer frem i tid, påpeker han.

NHH-forsker Carsten Bienz mener Monio burde vært mer åpne om at de refinansierer så mange lån.

– Det er nettopp dette som er alvorlig her. Refinansiering kan ha mange årsaker, men bak et så høyt tall kan det skjule seg et ønske om å skyve tap frem i tid, sier Bienz om andelen refinansieringer hos Monio.

Dette burde plattformen vært åpen om, mener han.

Monio selv avviser anklagen etter å ha fått tilsendt E24s analyse, og påpeker at refinansiering er vanlig i eiendomsbransjen.

– Jeg reagerer på disse påstandene fra Bienz. Vi gjør grundige vurderinger før vi lar en låntager søke finansiering over Monios plattform. Dette gjelder alle lån, også refinansiering. Vi gir ikke lån hvis hensikt er å skyve tap frem i tid, som Bienz ser ut til å tro, skriver daglig leder Marius Dybdahl i en e-post til E24.

Daglig leder Marius Dybdahl i Monio mener det ikke er misvisende medregne refinansieringer i nye utlån.

– En refinansiering er per definisjon et nytt lån som innfrir et gammelt. Det nye lånet kan også ha nye långivere, endrede rentebetingelser og annen sikkerhet. Derfor er det helt naturlig at både det nye lånet og innfrielsen av det gamle lånet inngår i statistikken som vi publiserer på vår hjemmeside, skriver Dybdahl.

Også Fundingpartner mener det er naturlig å regne med refinansiering av gammel gjeld som del av nytt lånevolum.

– Når vi refinansierer et lån, gjør vi en ny risikovurdering av om selskapet kan tilbakebetale lånet og fastsetter rente på nytt, sier administrerende direktør Geir Atle Bore.

12 refinansieringer på tre år

I dag er lånene til Phønix Eiendom tilbakebetalt.

Leilighetskomplekset i Stavanger er ferdigstilt, men fortsatt står to leiligheter usolgt. I tillegg har daglig leder Rolf Sverre Thorstensen gått inn med private midler for å kjøpe to leiligheter.

Thorstensen er kritisk til det han har opplevd i selskapets første eiendomsprosjekt. Covid-19-pandemien skapte store forsinkelser, som gjorde det utfordrende å sitte med dyre lån, sier han.

– Det er for dyr finansiering, og det virker ikke som Monio har forståelse for byggeprosjekter og at forsinkelser kan skje av uforutsette hendelser. Av og til lurer jeg på om det er jeg eller dem som er nybegynner her, sier Thorstensen.

Han er spesielt kritisk til hvordan Sparebank 1 SR-Bank håndterer sitt eierskap i Monio.

– Jeg har hele tiden forsøkt å få refinansiert gjennom min faste bankforbindelse, men har ikke fått lån gjennom SR-Bank. Det virker som banken ønsket at jeg skulle bli fanget hos Monio med etableringsgebyrer og rentepåslag for hver refinansiering, sier Thorstensen.

Monio tar ifølge egen nettside minimum 2,5 prosent i etableringsgebyr for hvert lån de formidler, og i tillegg et rentepåslag i de fleste tilfeller på 1 prosent.

Sparebank 1 SR-Bank sier de ikke har noe avtale om å sende bankkunder til Monio. Her med administrerende direktør Benedicte Schilbred Fasmer.

Sparebank 1 SR-Bank avviser at de sender kunder til Monio som de ikke selv vil gi lån til. Før banken avviser en kunde, gjør man grundige vurderinger av selskapet og prosjektet, ifølge kommunikasjonsdirektør Øyvind Knoph Askeland.

– Dersom en kunde får avslag, står vedkommende naturligvis fritt til å søke finansiering et annet sted. Monio er et selvstendig selskap, og vi har ingen avtale med Monio om å sende kunder som får avslag, til dem, skriver Askeland i en e-post til E24.

– Nå kommer de dårlige prosjektene til syne

NHH-forsker Carsten Bienz påpeker at det er lav lønnsomhet blant plattformene som konkurrerer om lånekundene.

Ved siden av Monio og Fundingpartner, deltar også nyere aktører som Kameo og Oblinor i konkurransen om de samme selskapene og långiverne.

– De sloss om å bli den store aktøren som vinner markedet, og det er antageligvis ikke rom for alle. Det kan lede til at man slipper inn prosjekter som ellers ikke ville blitt finansiert, sier Bienz.

I flere saker har E24 belyst prosjekter som har fått finansiering gjennom Monio, men som siden har støtt på store utfordringer. I Uvdal kan Monios långivere tape millioner i et hytteprosjekt som aldri ble realisert.

Det er spesielt vanskelig å identifisere de gode prosjektene når alt går bra i markedet som det lenge har gjort, ifølge forskeren.

– Det er de tøffe tidene som vi nå opplever, som gjør at de dårlige prosjektene kommer til syne i låneporteføljene til plattformene, sier Bienz.

Når man ser andelen refinansieringer og at størstedelen av prosjektene på både Monio og Fundingpartner er konsentrert i eiendomsmarkedet, er det grunn til være på vakt, ifølge han.

– Det kan gjøre risikoen her svært stor. Man trenger ikke å være analytiker for å se at det er mange eiendomsutviklere som sliter med å få solgt boliger om dagen, sier Bienz.

– Gjør grundige undersøkelser

Monio påpeker at det er mange grunner til at nivået på refinansieringer kan virke høyt.

– Overordnet kan vi si at det slik at refinansiering av gjeld generelt i samfunnet øker i dårlige tider og synker i gode tider, skriver Monio-sjef Marius Dybdahl.

Fundingpartner sier de presenterer en stor mengde tall på nettsiden, men er åpne for at ting kan presenteres bedre.

– Vi er veldig åpne for innspill på hvordan vi kan gjøre dette enda mer gjennomsiktig, sier administrerende direktør Geir Atle Bore.

Gründer og adm. direktør Geir Atle Bore mener andelen refinansieringer vil øke hos Fundingpartner i tiden fremover.

– Dyr og lærerik affære

I Stavanger er Thorstensen lettet over at han fikk tilbakebetalt det siste Monio-lånet til Phønix Eiendom i fjor høst.

Han skylder fortsatt långivere fire millioner kroner gjennom Monio i et annet selskap.

Samlet har det vært en dyr og lærerik affære, ifølge rogalendingen.

– Det ble en veldig dyr finansiering, som jeg ikke gjentar på neste prosjekt jeg skal gjøre, sier Thorstensen.

– Men hverken jeg eller selskapet har hatt betalingsanmerkninger mot oss, det vil jeg understreke. Vi har gjort opp. Jeg hadde heller aldri fått bygd ut leilighetskomplekset uten Monios hjelp, sier Thorstensen.

Monio skriver i en e-post til E24 at de er glad for at Phønix Eiendom kom i mål med prosjektet, selv med de utfordringene som pandemien medførte for prosjektet.

– At finansieringskostnadene ble høyere enn forespeilet ved oppstart, henger sammen med at utbyggingen ble vesentlig forsinket av ulike årsaker, skriver Dybdahl.

Schibsted eier 10 prosent av aksjene i Fundingpartner. E24 er et heleid datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte journalister i E24 og Aftenbladet eier aksjer i Schibsted gjennom konsernets aksjespareprogram.

Publisert: