Sola undersøker arkitektens rolle

Sola kommune vurderer å melde arkitektfirmaet Helen & Hard til Direktoratet for byggkvalitet.