«Neppe fare for liv og helse»

Streik ved bestillerkontorene gjør at det blir vanskeligere å få tak i hjemmesykepleiere og andre hjemmetjenester til pleietrengende hjemmeboende. Stavanger kommune har fått dispensasjoner.