• Skiforeningen tenner nytt håp for drift i Ålsheia til vinteren.

Ålsheia-slakt stilt i bero

Skiforeningen i Stavanger innkaller til ekstraordinær generalforsamling med forslag om å danne Ålsheia Skisenter AS.