Pensjonistene er inntektsvinnere

Pensjonistene er med en inntektsvekst på 46 prosent i perioden fra 2000 til 2009 inntektsvinnere. Taperne i denne perioden er aleneboerne, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.