• Canada. Alberta. Fort McMurray. Oljelageret som forandrer Canada. Dypt under Albertas skoger og våtmarker - sauset inn i sand, jord og leire - ligger verdens største CO2-bombe. Mathismoen Ole/Aftenposten

Statoil kuttet støtte til villreinprosjekt

En forskningsrapport avdekket at utryddigstruet villrein i Canada ble skadet av oljeindustrien. Nå har Statoil kuttet støtten til videre forskning.