Milliardkontrakter til Dolphin

Fred Olsen-eide Dolphin får riggkontrakter verd nærmere 1,3 milliarder kroner. Hydro-kontrakten for boreriggen Bideford Dolphin er anslått til 800 millioner kroner, mens Statoils forlengelse av kontrakten for Borgland Dolphin er verd i underkant av en halv milliard kroner.