- Vi greier ikke å spare mer

Skeiene ungdomsskole har allerede røde tall i forhold til sinebudsjetter. Rektor Audun Stokka klarer ikke å spare mer.