Europris til himmels

Hvem andre enn oljeselskaper og lokalbanken topper listen over de største skattyterne i Sandnes? Jo, lavpris— kjeden Europris.