Stadig flere lar være å betale barnebidrag

Det er til sammen over 18.000 fedre i Norge som unnlater å betale barne— bidrag.