Planlegger vindmøllepark i Bjerkreim

Shell har nå startet vindmålinger i Bjerkreim. Dermed kan en større vindmøllepark kan stå klar om 2-3 år.