Produserer for mye melk

I fjor høst fikk Tine aksept for å øke kumelke-kvotene med to prosent for å bøte på en underdekning av melk på landsbasis på 10 millioner liter ut 2003.