EU varsler tøffere linje i WTO-forhandlinger

EU-landene har ikke gitt opp WTO-forhandlingene, men varsler at de vil kreve endringer i rammeverket for en ny global handelsavtale slik at unionens interesser blir bedre ivaretatt.