Kan ta inn 110 mill. daglig

Ormen Lange-utbyggingen utenfor Møre-kysten kan med dagensgasspriser bli en gigantisk pengemaskin for partnerne — og ikkeminst staten.