Må fortsatt sove sammen

— De pyste ut, sier Nopef om Petroleumstilsynets (Ptil) godkjenning av ConnocoPhillips plan for samsoving på Ekofisk.