Fagforeningene kjenner seg ikke igjen

Fagforeningene i Statoil avviser at de skulle stå i veien for internasjonalt engasjement.