Statoil vil bygge ut Volve

Eierne av Volve-funnet i Nordsjøen kommer til å be leverandørmarkedet om et pristilbud for en installasjon som kan benyttes til å produsere på feltet.